razvoj organizacije

Sve organizacije, bez obzira na vrstu i veličinu, suočavaju s dvije vrste zahtijeva:

  • stalna adaptacija vanjskim, brzo promjenjivim okruženjima
  • tome odgovarajuća, stalna integracija unutrašnjih kapaciteta koja će podržati vanjsku adaptaciju

Sposobnost organizacije da se adaptira i uspješno nosi s promjenama je znak organizacijske uspješnosti. Dok se strateški razvoj usmjerava na vještine kojima će ljudi koji vode organizaciju uspješno adaptirati prema uspješnom djelovanju u svojem okruženju (ostvarenje ciljeva, rezultati, tržišna pozicija, kvaliteta i efikasnost djelovanja), razvoj organizacije je razvoj unutranjih kapaciteta i resursa koji će osigurati vanjske ambicije (i potrebe).
(Edgar Schein, 1965)

Razvoj organizacije (eng. OD – organization development ) je tu da pomogne organizaciji da se iznutra pripremi za zahtjevno djelovanje u vanjskom okruženju.

Razvoj organizacije je sustavni proces primjene znanosti o ponašanju ljudi i organizacija kao bi se povećala osobna i organizacijska efikasnost. Sastoji se od planiranih intervencija usmjerenih povećanju organizacijskog zdravlja i cjelovitosti, dosljednosti i kvaliteti standarda.

"Efikasnost provođenja promjena ovisi o kapacitetu organizacije - o vještinama rukovoditelja, o nepisanim standardima komunikacije i suradnje, predanosti zaposlenih i drugim, često nevidljivim i teško mjerljivim aspektima organizacijskog života..."

“Efikasnost provođenja promjena ovisi o kapacitetu organizacije – o vještinama rukovoditelja, o nepisanim standardima komunikacije i suradnje, predanosti zaposlenih i drugim, često manje vidljivim i mjerljivim aspektima organizacijskog života…”

Podrška promjenama
  • rad s članovima tima s fokusom na temu upravljanja promjenama u organizaciji
  • razumijevanje kretanja ljudi kroz promjene i upravljanja promjenama u organizaciji
  • osnovni elementi i aspekti promjena, ključni utjecaji na promjene
  • edukacija sudionika da naučeno znanje i vještinu primjenjuju u efikasno  zajedničko donošenje odluka i vođenje ljudi
  • razumijevanje i komuniciranje uslijed međusobne različitosti
  • usklađivanje tima prema potrebama organizacije i posla
  • analiza timske ili organizacijske kulture
  • učenje načina da se komunikacija učini protočnijom, kvalitetnijom i efikasnijom

Moderacija timskih procesa

Naša stručnost i iskustvo dolaze do punog potencijala kada radimo s timovima i grupama. Izvrsne smo u otkrivanju i poticanju potencijala zajedničkog rada. Imamo povjerenje obično i kada ga drugima ponestaje. Povjerenje u to da postoji način za suradnju i komunikaciju. Pomaže i dugogodišnje iskustvo u organizacijama iz kojeg crpimo puno živih i jasnih modela za rad.

Teme za timsko savjetovanje

• organizacijska kultura i vrijednosti
• komunikacija i kvaliteta timske suradnje
• zajedničko provođenje planiranih promjena
• (re)strukturiranje timova
• moderacija timskih procesa (prilikom suočavanja sa zahtjevnim promjenama u poslovanju)

Pristup

Koristimo poznavanje ljudi i razvojnih procesa, poznavanje organizacija i psihologije organizacija, a primjenjujemo klasične i nove metode facilitiranja:

4 sobe promjene
Open space/World cafe
Appreciative Inquiry
Lego Serious Play
Business Modeling Generation (strategija i zajedničko planiranje)