Coaching je kontinuirani proces podrške razvoju tima ili pojedinca. Ponekad je potreban samo jedan ili par susreta, za orijentaciju, usmjerenje i poticaj, što obično nazivamo savjetovanjem ili konzultacijama.

Naše specijalnosti su:
individualni razvojni program za visoki i srednji menadžment
. • poduka i razvoj bazičnih voditeljskih kapaciteta
. • usklađivanje radnih uloga
. • razvoj otpornosti na stres
moderacija timskih procesa
• savjetovanje o odnosima s klijentima/internim i vanjskim
• individualni program – savjetovanje o stresu i prevencija sagorijevanja

Menadžerima je coaching koristan kada…

 • trebaju oblikovati ili osnažiti svoju voditeljsku ulogu
 • otežano uspostavljaju granice zbog naglog rasta ili promjena
 • balansiraju kontradiktorne uloge (kontrola i motiviranje)
 • žele uspješno sudjelovati u inicijativama promjene
 • mijenjaju vlastito ponašanje kako bi razvili bolji timski rad
 • preispituju vlastitu posvećenost vrijednostima koje su u osnovi organizacijskih ciljeva
 • znaju što treba raditi, ali ne i kako to napraviti
 • se suočavaju s krizom samopouzdanja pod prevelikim pritiskom ili u pripremi za novu radnu ulogu
 • uključeni su u planiranje i provedbu spajanja (merge) ili reorganizaciju
 • trebaju dobro balansirati odnose i prihvatiti napetost između poštivanja organizacijskih pravila i zanemarivanja tih granica/pravila kako bi se razvili odnosi s klijentima, dobavljačima, kolegama i konkurencijom

Uobičajene teme za individualni rad polaze od pitanja kako kao osoba funkcioniram u poslu

 • Motivacija – osobna motivacija i motiviranje tima
 • Upravljanje vremenom i organiziranost
 • Zahtjevnost – kriteriji za svoj vlastiti rad i za rad drugih
 • Izgaranje na poslu, “preživaljavanje” stresa
 • Donošenje odluka
 • Konflikti, sklonost konfliktima
 • Ravnoteža  između poslovnog i privatnog života

Kako funkcioniram u organizaciji?

 • Prihvaćanja svoje poslovne uloge i statusa u organizaciji
 • Poteškoće s nejasno definiranom ulogom u organizaciji
 • Visoka očekivanja i potreba za velikom efikasnošću
 • Kako nagraditi, prepoznati efikasnost i uspješnost druge osobe
 • Orijentacija na klijente
 • Vođenje tima, organizacije
 • Konflikti unutar i između timova
 • Neprijateljstvo, mobbing
 • Povjerenje tima i povjerenje u tim