primjeri projekata

Naše kompetencije su rezultat višegodišnjeg rada s brojnim timovima i individualnim klijentima u različitim ulogama i različitim poslovnim sustavima. Navodimo primjere projekata u kojima smo bili voditelji i/ili ključni izvođači

UNAPREĐIVANJE ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Podrška upravljanju organizacijom
Timski razvojni proces za viši menadžment

Razvoj kompetencija, suradnje i učinkovitosti voditeljskog tima
Povećanje zajedništva, suradnje i učinkovitosti,
osnaživanja kulture konstruktivnih povratnih informacija
i razvoj osobnih potencijala za rad u zahtjevnim situacijama

Moderacija timskih procesa
Timske radionice, radionice interne komunikacije

PODRŠKA UPRAVLJANJU PROMJENAMA

Razvoj kapaciteta za upravljanje promjenama
po modelu Četiri sobe promjene©

Podrška upravljanju organizacijskim promjenama ili posebnim projektima
Razvoj organizacijskih kapaciteta za kretanje kroz promjene

Timski razvojni program voditeljskog tima – podrška upravljanju promjenama
Radionice za rukovoditelje: Kako konstruktivno i mudro uključiti i potaknuti ljude na kretanje kroz promjene
Radionice za timove: Suradnja i komunikacija u organizaciji

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Podrška u pripremi i implementaciji HR procesa

Osnažiti razumijevanje vrijednosti i načela koje su u podlozi pojedinog HR procesa
Osigurati upravljanje promjenama tijekom provođenja pojedinog procesa
Razvoj kompetencija tima ljudskih resursa za učinkovito uvođenje i/ili praćenje HR procesa i s njima povezanih alata
Razmjena znanja i najboljih praksi u implementaciji procesa u upravljanju ljudskim resursima

Podrška (edukacije i facilitacije) menadžerima u korištenju HR alata u organizaciji

RAZVOJNI PROGRAMI

Komunikacija u organizaciji
Komunikacija u zahtjevnim situacijama
Edukacije o osnovnim vještinama poslovne komunikacije

Upravljanje emocijama i energijom, Upravljanje stresom

Moderacija timskih procesa/ Appreciative Inquiry
Radionice:Kako radimo zajedno?
Grupni coaching: Suradnja i kvaliteta interne usluge

Odnosi s klijentima

Promjena kulture ponašanja prema klijentima u kompaniji
Radionice o odnosima s klijentima i razvoj kvalitete interne usluge
Radionice za sve ljude u organizaciji

Interni program za poboljšanje odnosa s klijentima
Uspostavljanje internog trening programa “Odnosi s klijentima” i
edukacija tri interna trenera za kompaniju od 5000 ljudi

Uspostavljenje sustavnog procesa rješavanja reklamacija

Priprema osnovnih radnih procesa /usklađeno s ISO standardima
Educiranje tima za rješavanje i praćenje reklamacija

PREVENCIJA STRESA U ORGANIZACIJAMA

Program prevencije stresa u organizaciji
Sustavni uvidi i preporuke za zdravlje i umanjivanje stresa
Savjetovanje o stresu i trening srčane koherencije za sve zaposlene
Organizacije i stres – edukacije za umanjivanje stresa u organizaciji za menadžement

Prevencija izgaranja
Prevencija i upravljanje profesionalnim stresom kroz
individualno savjetovanje članova menadžment tima i ključne eksperte

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE/COACHING

Program kontinuiranog individualnog razvoja za menadžere i ključne eksperte
Pojedinačni individualni rad – coaching


KLIJENTI