4 sobe – alati

Jasminka Sabol Mužinić , psihologinja iz .točkepromjene, certificirani je praktičar 4 sobe promjene (Certification Stockholm 2011-12)

OSNOVNI ALATI

Uvod u 4 sobe promjene
Uvodna radionica u model je prilika da se usvoji osnovno razumijevanje o tome kako se ljudi kreću kroz promjene, da se u timu uspostavi zajednička terminologija oko načina i stanja u kojima se ljudi nalaze tijekom suočavanja s promjenama.
Primjerena je za male, srednje i velike timove.

Organizacijski barometar© je dinamična interaktivna dijagnoza toga kako trenutno pojedinci/timovi/organizacija razmišljaju o promjeni, potrebi za promjenom i spremnosti na promjenu. Organizacijski barometar nije tradicionalni alat za ispitivanje organizacijske klime.

Primjenjujemo ga kao podršku grupama koje ili prolaze kroz ili se suočavaju s nadolazećim izazovnim promjenama. Koristimo ga kao alat za razumijevanje klime od razine malog tima to razine grupe, a onda i  čitave organizacije kako bi se utvrdila pitanja i problemi i kako bi se pronašli načini za njihovo rješavanje. Kroz radionicu će polaznici dobiti uvid u atmosferu i stavove prema promjeni i uspostaviti zajedničku terminologiju koja će olakšati komunikaciju o osjetljivim kompleksnim temama.

Osobna Dijalektika i Skala AutsajderstvaTM

Koristi se za individualni razvoj, povećanje samosvijesti i bolje razumijevanje vlastitog pristupa i osnovnih tendencija tijekom promjena. U timu olakšava razumijevanje međusobnih razlikosti i otvara mogućnost uvažavajućeg dijaloga uslijed razumijevanja razlika. U primjeni je najprikladniji za rad u malim grupama i individualno. Iznimno zanimljiv i vjerojatno budući standard timskih intervencija.