Check lista: Organizacija i stres

Check lista: Organizacija i stres

 

Poduzima li organizacija potrebne korake za prevenciju stresa i otklanjanje njegovih negativnih posljedica na timsko i osobno zdravlje.

Svako pitanje pokazuje na korake i prostor razvoja za prevenciju stresa u vašoj organizaciji.
U većini slučajeva moguć je provesti troškovno nezahtjevne, a uistinu efikasne aktivnosti za
prevenciju i umanjivanje stresa, radnog pritiska, povećanje produktivnosti i zdravlja u organizaciji.

 • Imate li zasebne procedure vezane uz smanjenje i prevenciju stresa?
 • Imate li prevenciju stresa uključenu u redovne radne procedure?
 • Poštujete li zakonom propisane uvjete rada, trajanje rada, smjene, odmore?
 • Da li viši menadžment zastupa zdravu ravnotežu i prevenciju stresa?
 • Razumiju li ljudi osnovne rizike stresa (jeste li proveli edukacijsku kampanju?)
 • Razumiju li menadžeri svoje obveze vezane uz stres i mentalno zdravlje?
 • Razumiju li mendžeri razliku između pritiska i stresa i stresa i mentalnih poremećaja?
 • Znaju li menadžeri da mogu uzrokovati ili umanjiti stres za svoj tim?
 • Znaju li menadžeri prepoznati pati li netko od stresa?
 • Znaju li menadžeri što učiniti kada shvate da netko pati na poslu?
 • Jesu li svi zaposleni dobili savjete o tome kako da upravljanju svojim stresom?
 • Jesu li zaposleni dobili upute o tome kako se razvijaju zdrave navike?
 • Imate li procedure koje pomažu onima koji pate od stresa (slobodni dani, pomoć u provedbi zadataka)? Ako imate procedure, znaju li ih zaposlenici koristiti?
 • Znaju li menadžeri/voditelji podatke o izostancima, turnover-u, produktivnosti svog tima? Dobivaju li redovito te podatke?
 • Imate li namjeru provesti procjenu rizika za stres na radnom mjestu?
 • Imate li procedure za povratak natrag na posao za ljude koji su imali problema sa stresom ili
  izgaranjem ili mentalnim poteškoćama?

 

Preuzmite obrazac u .podf formatu ovdje: 01 Organizacija i stres – check lista pitanja za voditeljski tim