Ovaj materijal često koristimo u treninzima, no pomaže i kao materijal za razmišljanje voditeljskog tima.

Workplace Stress: A 21st Century Health Epidemic. | WOW! (Ways Of Working) webmagazine

IZVORI STRESA U POSLU

Sadržaj rada

Rad na monotonim, jednoličnim radnim zadacima

Rad na neugodnim i/ili neprikladnim radnim zadacima

Rad na zanimljivim, inspirativnim projektima i zadacima

Kontrola i participacija

Sudjelovanje u donošenju odluka

Stupanj kontrole (radni ritam, procesi, sati, okoliš)

Radno opterećenje i ritam

Količina radnih zadataka

Zahtjevnost radnih zadataka

Vremenski pritisak

Krizne intervencije-poslovi
koji se pojavljuju iznenada

Rad u situacijama u kojima nedostaju
resursi za rad

Međuljudski odnosi

Primjerenost načina rukovođenja

Kvaliteta povratne informacije- evaluacije obavljenog posla

Kvaliteta međuljudskih odnosa

Mogućnost za kontakt s drugim
ljudima tijekom posla

Postojanje procedura za rješavanje problema i pritužbi

Raspored rada

Fleksibilnost radnog vremena

Nepredvidivost radnog vremena

Duljina radnog vremena

Rad u neuobičajeno vrijeme

Fizički uvjeti rada

Rad u bučnoj okolini

Urednost u radnom prostoru

Primjerenost  prostora za rad

Higijena u radnom prostoru

Ugodnost radnog prostora

Organizacijska kultura

Učestalost komunikacije

Kvaliteta interne komunikacije

Usklađenost organizacijske strukture s ciljevima organizacije

Postavljanje ciljeva

Kultura prekovremenog, kompetitivnog, na zadatke orijentiranog posla

Postojanje predrasuda u organizaciji

Timska suradnja

Razvoj karijere i status

Postojanje mjerljivih rezultata rada

Sigurnost posla

Prilike za napredovanje

Usklađenost brzine napredovanja
sa spremnošću za napredovanje

Društveno priznanje vrijednosti rada

Uveden sustav evaluacije

Posao usklađen sa stručnim kvalifikacijama

Uloga u organizaciji

Jasnoća  radne uloge

Stupanj odgovornosti za ljude i njihove probleme

Postojanje metodologije za uvođenje u posao

Konflikt posao-privatni život

Ravnoteža različitih prioriteta