Stres se može pojaviti kod bilo kojeg pojedinca, neovisno o tome u kakvoj organizaciji radi. Mnogo je faktora koji utječu na to hoće li netko biti pod stresom i kako će se nositi s njime. No, može li nekada sama organizacija biti uzročnik ili doprinositelj prisutnosti stresa kod njenih zaposlenika?

Kratak odgovor je: da, može biti. Neki aspekti organizacije kao što su vodstvo, međusobna komunikacija i atmosfera u organizaciji mogu doprinijeti ili smanjiti prisutnost stresa kod njenih zaposlenika

Jedna petina ljudi smatra da im je posao jako ili iznimno stresan. S obzirom da oko trećinu dana provodimo na poslu ili radeći, možemo zaključiti kako je taj stres onda prisutan u značajnom dijelu života tih ljudi. Stres ne samo da stvara probleme u životu pojedinaca, već može štetiti i cjelokupnoj organizaciji. Stres je vodeći izvor (do 40%) dugotrajnih bolovanja, prosječno je 13.5 milijuna radnih dana godišnje u EU izgubljeno i oko trećina organizacija izvještava o povećanom izostajanju s posla zbog stresa. Stres utječe i na produktivnost, dodatne troškove i, zapravo, zbog izostajanja onih koji ne mogu raditi zbog stresa, stvara se nevidljivi trošak povećanja pritiska na druge zaposlenike koji pokreće daljnji stres.

Utjecaj je sustavan i predvidljiv:

  • Nerealistični rokovi –>proizvode pritisak i preplavljuju zaposlenike
  • Minimalan osjećaj kontrole nad radnim aktivnostima –> smanjenje motivacije i radnog učinka
  • Slaba međusobna podrška i suradnja –>pojačan osjećaj izoliranosti
  • Nedovoljna pripremljenost za posao, novi posao, neadekvatni trening –>povećanje broja grešaka, sporost u obavljanju posla
  • Manjak informacija –>  povećanje brige o  sigurnosti posla, karijere ili plaće
  • Kultura okrivljavanja –>smanjena otvorenost i povjerenje,izbjegavanje razgovora o problemima, skrivanje pogrešaka
  • Neefikasni menadžment –> zaposlenicima nedostaje osjećaj smisla i smjera
  • Višestruki menadžment (nekoliko menadžera koji prioritiziraju posao) –> smanjenje kvalitete obavljenog posla, konflikt prioriteta, povećana vjerojatnost izgaranja zaposlenika
  • Neadekvatno fizičko radno okruženje (pretjerana toplina, hladnoća, buka, nedovoljno osvjetljenje, neudobno radno mjesto, neispravna oprema) –> umor, smanjenje motivacije, povećanje mogućnosti za pogrešku (emocionalna i kognitivna pogreška u interpretaciji radnih uvjeta- da su ugrožavajući iako uistinu nisu)

Ako imate mogućnost utjecaja na vođenje ili organiziranje rada tvrtke u kojoj radite, obratite pozornost na navedene simptome. Briga o stresu u organizaciji je win-win situacija. Sa strane zaposlenika, oni su zadovoljni, imaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osjećaju se ugodno na poslu te imaju kvalitetan i dobar odnos s kolegama. Sa strane organizacije, pozitivno je to što su zaposlenici produktivni, ne izostaju toliko s posla, manja je fluktuacija zaposlenika i, zbog dobrih odnosa unutar organizacije, većina problema se bezbolno rješava. Navedene prednosti su samo od nekih, tako da ne “štedite” na svojim zaposlenicima jer time zapravo ne možete postići ono što biste htjeli. Moguće je postojanje zadovoljstva s obje strane pa zašto ne težiti tome? 🙂