Nerijetko čujemo u radu s ljudima da se u nekim okolnostima teško konstruktivno ponašati i da je teško postići profesionalnost i efikasnost kakvu si radno biće želi.

Ovaj materijal će pomoći u razumijevanju vlastitih barijera konstruktivnom ponašanju, a onda i načine (čak savjete) kako ih prevladati.

Mi ga koristimo i u individualnom razvojnom procesu i u timskim procesima, jer nerijetko voditelji u nekoj organizaciji dijele ‘iste’ ili vrlo slične prepreke.

Nekoliko primjera barijea i načina rješavanja :

BARIJERE RJEŠENJA
VLASTITI RADNI RITAM –  planiranje

–  postavljanje prioriteta

–  usmjeravanje na ciljeve i pregovaranje

–  delegirati/iznaći dodatni resurs gdje je moguće

–  ljubazno komunicirati sa timom kada radim/pokušavam raditi

–  bilježiti vrijeme za razmatranje/vrijeme za analizu

–  za tim koristiti planiranu dostupnost radije nego politiku otvorenih vrata

–  čuvati vrijeme za komunikaciju sa timom

–  uzeti 15-30 minuta svaki dan za slobodno vrijeme/svjež zrak,
za razmišljati/isključiti se

KRATKI ROKOVI I ZAHTJEVI KOJE SAM RAD POSTAVLJA –  usmjeriti: postaviti prioritete i objasniti posljedice za tim

–  anticipirati i planirati za regularne rokove

–  sa timom iskomunicirati strategiju u pozadini rokova

–  zahvaliti timu na postignućima

PROTURJEČNI PRITISCI I VIŠESTRUKI PRIORITETI –  filtrirati posao i prioritete

–  fokusirati se na „brze pobjede“

–  odmah rješavati poslove

–  napraviti plan akcije

–  postaviti prekretnice – isplanirati godinu unaprijed

–  nastaviti komunicirati sa timom

–  iskristalizirati očekivanja

–  odbiti previše posla

–  reći „ne“ kada je potrebno

MANJAK POVJERENJA U VLASTITE SPOSOBNOSTI –  tražiti trening i razvoj

–  tražiti pomoć od kolega/linijskih menadžera

–  težiti k poboljšanju odnosa u timu

–  postavljati očekivanja tima

–  razjasniti svoju ulogu sa timom

–  uspostaviti jasne granice sa svojim timom

–  prepoznati svoje jake strane i ograničenja

–  biti iskren u svim razgovorima – moći reći kada je odgovor „Ne znam“

Click here to add your own text