In-house radionice i programi

Neki od često traženih tema:

 • Upravljanje emocijama i energijom
 • Kako radimo zajedno?
 • Radionica interne komunikacije
 • Vođenje i upravljanje timovima – za voditelje timova
 • Razvojni razgovori – praćenje i motiviranje – učinkovitost i kompetencije
 • Organizacije i stres – što menadžeri trebaju znati o stresu
 • Upravljanje stresom + metoda srčane koherencije
 • Upravljanje promjenama – kako kao tim prolazimo kroz promjene
 • Upravljanje sobom, snaga, ravnoteža poslovnog i privatnog života

Radionica/modul voditeljskih vještina

Svaka od tema može se provesti kao individualno savjetovanje (jedan ili dva susreta),
radionica za tim ili dio modula razvojnog programa za menadžere/voditelje

 • planiranje, strateško planiranje
 • razvijanje i komuniciranje ciljeva i standard
 • procjena i praćenje učinkovitosti
 • delegiranje zadataka i davanje podrške
 • motiviranje, konstruktivni feedback, poticanje suradnje
 • kako razvijati radne navike u timu
 • stilovi vođenja
 • ključne vještine menadžera
 • balansiranje različitih uloga i emocionalna inteligencija
 • pregovaranje, dogovaranje, rješavanje problema, donošenje odluka
 • vođenje kvalitetnih sastanaka
 • vještine intervjuiranja i odabira ljudi / rad na slučajevima
 • vještine coachinga za menadžere